۱۲ بیماری صعب‌العلاج به فهرست بیمه درمانی نیروهای مسلح اضافه شد

به نقل از سایت اخبار  درمان و تعذیه :    
 

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر نوروزی ضمن اعلام خبر افزایش چتر حمایتی این سازمان در حمایت از بیماران صعب‌العلاج گفت: راهبرد سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح همواره کاهش هزینه‌های درمانی بیماران صعب‌العلاج بوده که خوشبختانه در همین راستا تعداد ۱۲ بیماری به فهرست بیماری‌های صعب‌العلاج تحت پوشش این سازمان اضافه شد.

نوروزی اظهار کرد: در این اقدام تعداد ۱۲ بیماری پرونده‌ای سارکوئیدوز، آرتریت روماتوئید با سرولوژی مثبت، آرتریت روماتوئید با سرولوژی منفی، آرتریت پسوریاتیک، آرتریت روماتوئید جوانان، بیماری کاواساکی، گرانولوماتوز وگنر، پلی میوزیت، اسکلرودرمی، سندرم شوگرن، سندرم بهجت، اسپوندیلیت آنکیلوزان تغییر وضعیت و به فهرست بیماری‌های صعب‌العلاج اضافه شد که این امر به طور قابل توجهی هزینه‌های پرداختی این افراد را کاهش می‌دهد.

وی همچین از اضافه شدن ۱۰ بیماری دیگر به فهرست بیماری‌های ویژه این سازمان خبر داد و گفت: طی بررسی‌های علمی و کارشناسی‌های متعدد به عمل آمده، ۱۰ بیماری جدید سندروم آنتی‌فسفولیپید، پلی آرتریت ندوزا، پلی آرتریت با درگیری ریه (چرگ -اشتراوس)،آنژیت حساسیتی (سندروم گودپاسچر)، سندروم قوس آئورت (تاکایوسو)، التهاب شریان ژانت سل (التهاب شریان تمپورالپلی‌آنژیت میکروسکوپیک با درگیری عروق ریه یا کلیه، درماتوپلی‌میوزیت جوانان، دیگر انواع درماتوپلی‌میوزیت و پلی‌کندریت به فهرست بیماری‌های ویژه این سازمان اضافه شد که با اضافه شدن این بیماری‌ها، تعداد بیماری‌های ویژه تحت پوشش سازمان از ۲۹۶ به ۳۰۶ مورد افزایش یافت.

نوروزی تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل‌های ساخد، بیماران ویژه و صعب‌العلاج از مزایایی همچون رایگان بودن هزینه‌های خدمات بستری و بسیاری از داروها و نیز پرداخت تنها ۵ درصد فرانشیز خدمات سرپایی، بهره مند می‌شوند.

گفتنی است، با همکاری بنیاد امور بیماری‌های خاص و شورای علمی تخصصی ساخد، فهرست بیماران ویژه سازمان به صورت متناوب در حال بازنگری است.

27
0 0