توزیع داروهای بیماران خاص با حواله الکترونیکی از اول اسفند ۹۸

به نقل از سایت اخبار  درمان و تعذیه :    
 

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت، خطاب به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، آمده است: با عنایت به اهمیت توزیع مناسب داروهای ویژه به خصوص داروهای مورد مصرف در بیماران خاص و پیوند اعضا که جزو داروهای گران‌قیمت بوده و با اختصاص اعتبارات ارزی و ریالی قابل توجهی همراه است و نظر به ضرورت حصول اطمینان از دسترسی بیماران نیازمند واقعی به داروها و کنترل سو استفاده‌های احتمالی، پروژه صدور حواله الکترونیک داروهای ویژه و حذف حواله‌های کاغذی توسط معاونت درمان دانشگاه و تحویل دارو در محل داروخانه‌های عرضه کننده منتخب در قالب یک چرخه کنترل شده طراحی و فاز آزمایشی (پایلوت) آن در استان تهران عملیاتی شده است.

انتظار می‌رود با همکاری و هماهنگی معاونین درمان و غذا و دارو دانشگاه / دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور، اقدامات مقتضی در جهت عملیاتی شدن سامانه، حداکثر از اول اسفند ۹۸ به عمل آید.

متذکر می‌گردد پس از این تاریخ در سراسر کشور، سهمیه دارویی صرفاً بر اساس آمار حواله‌های ثبت شده اختصاص داده خواهد شد.

8
0 0