هیچ گونه عارضه جانبی از داروی اوستین گزارش نشده است

به نقل از سایت اخبار  درمان و تعذیه :    
 

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت رش پارس از اخبار و اظهارنظرهایی که اخیرا در رسانه ها در مورد داروی اوستین منتشر شده مطلع است. این اخبار و اظهار نظرهای منتشر شده در خصوص داروی اوستین، به دنبال نشست خبری قائم مقام مدیر عامل سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت، در خبرگزاری مهر آغاز شده است.

در این نشست خبری، آقای جلواتی به خبری در سال ۱۳۹۳ اشاره کرد که از دچار شدن تعدادی از هموطنان به عارضه  چشمی پس از استفاده از داروی اوستین فاقد اصالت که از راه های غیر رسمی به کشور وارد شده بود، خبر می داد.

لازم به ذکر است عوارض جانبی یاد شده پس از تجویز داخل چشمی دارو، مورد مصرفی از دارو که توسط شرکت رش تأیید نشده است، بروز پیدا کرده است. در حال حاضر هیچگونه عارضه جانبی مشابه و مرتبط با داروی اوستین که از طریق کانال های وارداتی رسمی و تحت کنترل به کشور وارد شده باشند، گزارش نشده است. شرکت رش هیچگاه در مورد کیفیت داروها و سالمتی بیماران کوتاهی ننموده است و به طور مداوم از انطباق کیفیت داروها با استانداردهای معتبر بین المللی اطمینان حاصل می کند.

شایان ذکر است، پس از وقوع این حادثه در سال ۱۳۹۳ ، طی همکاری شرکت رش با سازمان غذا و داروی ایران، سری ساخت داروی مذکور برای بررسی بیشتر و انجام آزمایشات کیفی به طور مجزا به واحد کنترل کیفیت شرکت رش واقع در سوییس فرستاده شد. نتایج این بررسی ها حاکی از آن است که داروهای یاد شده تقلبی و فاقد اصالت بوده و رش هیچ گونه دخالتی در واردات این داروها به کشور نداشته است.

بدیهی است شرکت رش پارس هیچ مسئولیتی در قبال کیفیت و ایمنی داروهایی که به طریقی غیر از کانال های رسمی واردات رش، به کشور می رسند بر عهده نداشته و همواره در همکاری با مقامات ذی ربط تمامی تالش خود را به کار بسته تا داروهای این شرکت که تنها از طریق کانال های رسمی واردات به کشور می رسند، با حفظ کیفیت در دسترس تمامی بیماران در اقصی نقاط کشور قرار گیرد. 

رش پارس با تداوم پایبندی به قوانین و مقررات جهانی فارماکوویژیالنس، که به بررسی و ردیابی عوارض جانبی دارویی می پردازد، از تمام هموطنانی که از محصوالت رش استفاده می کنند درخواست دارد که اقدام به خرید داروهای حاوی برچسب اصالت نموده و اطلاعات مندرج در برچسب مذکور را از طریق سامانه های معتبر استعلام کنند. به علاوه هرگونه عوارض جانبی بروز پیدا کرده با داروهای رش را از طریق راه های ارتباطی ذکر شده در ذیل، به پزشک معالج خود و واحد ایمنی دارویی این شرکت گزارش کرده تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.

26
0 0